Projectplanning A27/A12 Ring Utrecht

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 lag tot en met dinsdag 4 oktober 2022 ter inzage. De Raad van State neemt ingediende beroepen in behandeling en doet hierover op een later moment uitspraak, ook over de eerdere beroepen op het Tracébesluit 2020.

Planning

 

2008

Startnotitie Ring Utrecht

 

2010

Keuze voorkeursalternatief

 

2014

Keuze voorkeursvariant

 

2016

Ontwerptracébesluit ter visie

 

2017

Tracébesluit 2016 ter visie

 

2018

Tracébesluit 2018 ter visie

 

2019

Tracébesluit 2016 en 2018 vernietigd door uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

 

2 december 2020 t/m 13 januari 2021 

Tracébesluit 2020 ter visie

 

9 juli 2021

Kabinet besluit een maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen te hanteren voor stikstofdepositie

 

23 augustus t/m 4 oktober 2022

Tracébesluit 2022 ter visie

 

P.M.

Uitvoering werkzaamheden Ring Utrecht

 

P.M.

Aanpassing Ring Utrecht gereed

 
Cookie-instellingen