Natuurcompensatie

We proberen aantasting van natuur zo veel mogelijk te voorkomen. Lukt dat niet, dan zorgen we voor compensatie.

Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bos en natuur. Er komt meer bos terug (64,7 hectare), dan dat er weggaat (59 hectare). Voor de 8,26 hectare natuur uit het Natuurnetwerk Nederland die verdwijnt, brengen we 33 hectare nieuwe natuur terug. 

Afbeelding met de verhouding natuuraantasting, verplichte natuurcompensatie en natuurcompensatie door het project.

Verschil met boscompensatie

Naast natuurcompensatie zorgen we ook voor boscompensatie. Dit gaat specifiek om de compensatie van zogeheten ‘bos en houtopstanden’. 

Wat is natuurcompensatie?

Compensatie kan bestaan uit het verbeteren van het leefgebied van planten en dieren. Of er worden nieuwe leefgebieden ontwikkeld. Het verwerven, inrichten en langdurig beheren van dit soort nieuwe natuur hoort ook bij de compensatie. Zo gaat er per saldo geen natuur verloren.

We compenseren natuur die wordt aangetast geheel in oppervlaktes. Omdat dit tijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, zorgen we voor een zogeheten 'kwaliteitstoeslag'. Dit is natuur die we éxtra compenseren, zodat de kwaliteit en diversiteit op korte termijn niet achteruitgaat. 

 

Waar compenseren we natuur?

We compenseren natuur zo veel mogelijk in gebieden grenzend aan het Natuurnetwerk Nederland. Het totale oppervlak van Natuurnetwerk Nederland wordt daarmee groter. Dit netwerk bestaat uit nationale parken, natuurterreinen, landgoederen, bossen en grote wateren. Samen zijn ze beschermd en goed verbonden voor dieren en planten. Om dit netwerk heen zijn gebieden aangewezen die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor natuurcompensatie, zodat nog meer verbinding ontstaat.

Er zijn 3 gebieden die worden ingericht voor compensatie: het Bunkerperceel in Amelisweerd, Niënhof tussen Bunnik en Zeist en Bureveld / Sandwijck ten zuiden van De Bilt. Deze locaties zijn gekozen in overleg met de omliggende gemeenten, provincies en natuurorganisaties. Hoe we deze locaties willen inrichten, vindt u op de kaarten onderaan deze pagina bij 'Toegevoegde bestanden'.

Ecologische en landschappelijke verbindingen

We grijpen de aanpassing van de Ring Utrecht aan om natuurlijke verbindingen te verbeteren. Over de A27 bij Amelisweerd komt een groene overkapping waardoor de link tussen stad en landgoed verbetert: de Groene Verbinding. Ook komen er 8 nieuwe ecopas­sages. De huidige ecopassages blijven bestaan en worden waar mogelijk verbeterd.

Bekijk de toekomstige situatie bij Amelisweerd op de digitale projectkaart. De exacte inrichting van de Groene Verbinding wordt uitgewerkt door de gemeente Utrecht.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen