Natuurcompensatie

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we op deze pagina. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw thema? Laat het ons weten via de contactpagina.

We proberen aantasting van natuur zo veel mogelijk te voorkomen en verminderen. Lukt dat niet, dan zorgen we voor compensatie.

Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bos en natuur. Er komt meer bos terug (64,7 hectare), dan dat er weggaat (59 hectare). De boscompensatie vindt zoveel mogelijk plaats in de directe omgeving van het project. Voor de 8,26 hectare natuur uit het Natuurnetwerk Nederland die verdwijnt, brengen we 33 hectare nieuwe hoogwaardige natuur terug. We compenseren natuur ook weer zoveel mogelijk binnen het bestaande Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Verschil met boscompensatie

Naast natuurcompensatie zorgen we ook voor boscompensatie. Dit gaat specifiek om de compensatie van zogeheten ‘bos en houtopstanden’. U leest hier meer over op de pagina Boscompensatie

Wat is natuurcompensatie?

Compensatie kan bestaan uit het verbeteren van het leefgebied van plant en dieren. Of er worden nieuwe leefgebieden ontwikkeld. Het verwerven, inrichten en langdurig beheren van dit soort nieuwe natuur hoort ook bij de compensatie. 

We compenseren natuur geheel in oppervlak. Maar omdat dit soms tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen, zorgen we voor een zogeheten 'kwaliteitstoeslag'. Dit is natuur die we éxtra compenseren, zodat de kwaliteit en diversiteit op korte termijn niet achteruitgaat. 

Waar compenseren we natuur?

We compenseren natuur zo veel mogelijk binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk bestaat uit nationale parken, natuurterreinen, landgoederen, bossen en grote wateren. Samen zijn ze beschermd en goed verbonden voor dieren en planten. Om dit netwerk heen zijn gebieden aangewezen die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor natuurcompensatie, zodat nog meer verbinding ontstaat.

Er zijn 3 gebieden die worden ingericht voor compensatie: Bunkerperceel in Amelisweerd, Niënhoftussen Bunnik en Zeist en Bureveld / Sandwijck ten zuiden van De Bilt. Deze locaties zijn gekozen in overleg met de omliggende gemeenten, provincies en natuurorganisaties. Hoe we deze locaties willen inrichten, vindt u op de kaarten onderaan deze pagina bij 'Toegevoegde bestanden'.

Aansluiten op het bestaande landschap

Naast het compenseren van natuur in deze 3 gebieden, zorgen we dat de nieuwe weg zo goed mogelijk aansluit op de bestaande omgeving. Zo krijgen alle nieuw te bouwen geluidschermen "2 voorkanten". Zowel de wegzijde als de kant waar omwonenden op uitkijken, wordt voorzien van beplanting. Een uitzondering is het scherm langs A12 over de Galecopperbrug. Daar plaatsen we transparante schermen, zodat het uitzicht op de stad Utrecht behouden blijft.

Voor veel locaties langs de weg hebben we uitgebreid uitgewerkt hoe we de nieuwe wegen, bruggen en viaducten aansluiten op het landschap. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar de grondsoorten en wat daar goed op groeit, wat er nu staat en wat nog goed zou passen. Zo trekken we de bomenrij bij verzorgingsplaats A27 Voordaan bij Groenekan door met bomen van dezelfde soort. Deze krijgen een lengte waarbij je onder de bladeren door uitzicht hebt op het groen. 

Een ander voorbeeld is knooppunt Rijnsweerd. Dit knooppunt ligt op de overgang tussen de Utrechtse Heuvelrug en het polderlandschap en is groots en weids. Dit benadrukken we door er een glooiend parklandschap van te maken. De kleuren van de beplanting veranderen mee met de seizoenen. Met hier en daar een enkele boom ontstaat een nog weidser uitzicht. Mét optimaal zicht op de Domtoren.

Groene verbindingen

We grijpen de aanpassing van de Ring Utrecht aan om natuurlijke verbindingen te verbeteren. Over de A27 bij Amelisweerd komt een groene overkapping waardoor de link tussen stad en landgoed verbetert: de Groene Verbinding. Ook komen er 4 nieuwe ecopas­sages. De huidige ecopassages blijven bestaan en worden waar mogelijk verbeterd.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen