Luchtkwaliteit

Rijkswaterstaat houdt de luchtkwaliteit langs rijkswegen doorlopend in de gaten. De effecten van dit project op de luchtkwaliteit zijn minimaal.

Ook bij het aanpassen van de A27/A12 Ring Utrecht houden we de luchtkwaliteit scherp in de gaten. De effecten van het project op de luchtkwaliteit zijn minimaal. Enerzijds neemt de de uitstoot van vervuilende stoffen lichtelijk toe. De komende jaren zal het immers drukker worden op de ring. Maar door het verbreden van de weg neemt ook de doorstroming toe. En dát heeft weer een positief effect op de luchtkwaliteit. Auto's die doorrijden stoten namelijk minder vervuilende stoffen uit dan auto's die filerijden.

De concentraties rond de weg veranderen daardoor slechts zeer weinig en blijven onder de normen voor de luchtkwaliteit. De beoordeling in de milieueffectenrapportage is daarmee 'neutraal'. 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het project Ring Utrecht is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten om overal in Nederland aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. De twee hoofddoelen van dit programma zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid, en het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit waarborgen we dat ook in het projectgebied van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht aan alle grenswaarden wordt voldaan. Er vindt jaarlijks een monitoring plaats om aan de normen te blijven voldoen.

Eerdere maatregelen

In het verleden is al een aantal maatregelen genomen om de luchtkwaliteit op de Ring Utrecht te verbeteren. Dit zijn snelheidsmaatregelen: (80 km/uur op de parallelrijbanen van de A12 en 100 km/uur op de hoofdrijbanen van de A12 en A27) en 2 luchtschermen (in de nabijheid van knooppunt Lunetten ter hoogte van de Koppeldijk en ter hoogte van de voormalige stadskwekerij).

In de nieuwe situatie blijven deze snelheidsbeperkingen gehandhaafd. Het luchtscherm ter hoogte van de voormalige stadskwekerij verdwijnt. Het scherm aan de Koppeldijk wordt vervangen door een akoestisch scherm met dezelfde hoogte.

Toekomstig landelijk luchtbeleid

Bijna overal in Nederland halen we de Europese normen voor luchtkwaliteit. En dat is mooi nieuws, want daardoor richt het landelijk beleid zich steeds meer op het nóg verder verbeteren dan de norm. In 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om de volksgezondheid meer centraal te stellen in het luchtkwaliteitsbeleid. Dit kan met name door het terugdringen van fijnstof en stikstofdioxide uit wegverkeer. Vooral dieselvoertuigen stoten deze stoffen uit. Het gebruik van duurzame brandstoffen en de ontwikkeling van elektrische auto’s wordt daarom gestimuleerd. 

In januari 2020 heeft Stientje van Veldhoven als minister voor Milieu en Wonen samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord getekend. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de uitstoot van verontreinigende stoffen in alle relevante sectoren te verminderen. Bijvoorbeeld om in 2030 de lucht 50% gezonder te maken ten opzichte van 2016. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe deze maatregelen concreet en realistisch kunnen worden toegepast, en in welke projecten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen