Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 vastgesteld en ter inzage gelegd

23-08-2022

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 is door minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat getekend en ter inzage gelegd.

Om de doorstroming beter en veiliger te maken wordt met de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht de capaciteit van de A27, de A12 en de A28 vergroot. Dit gebeurt door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke, kruisende verkeersstromen. De leefbaarheid wordt verbeterd, door bijvoorbeeld nieuwe, hogere of langere geluidsschermen te plaatsen. Ook komt er over de A27 bij landgoed Amelisweerd een groene overkapping waardoor de verbinding tussen stad en landgoed verbetert: de Groene Verbinding.

Nieuwe berekeningen voor stikstof

Over het eerder vastgestelde Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2020 (hierna: Tracébesluit 2020) loopt een beroepsprocedure bij de Raad van State. Sinds het vaststellen van het Tracébesluit 2020 zijn de te hanteren uitgangspunten voor het berekenen van stikstofneerslag door projecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000) gewijzigd. Daarom is het onderzoek naar de neerslag van stikstof geactualiseerd. In het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 (hierna: Tracébesluit 2022) zijn aanvullende maatregelen vastgelegd om mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te verminderen en/of te voorkomen. Ook is de omvang van de compenserende maatregelen geactualiseerd.

Daarnaast bevat het Tracébesluit 2022 enkele wijzigingen in de lijst met maatregelen die worden genomen om de effecten op beschermde diersoorten te mitigeren of te compenseren.

Terinzagelegging en beroepsmogelijkheid

Het Tracébesluit 2022 is op 23 augustus 2022 openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant. Het Tracébesluit 2022 ligt van dinsdag 23 augustus tot en met dinsdag 4 oktober 2022 ter inzage. Personen en rechtspersonen die belang hebben bij de wijzigingen die zijn opgenomen in dit tracébesluit, kunnen van woensdag 24 augustus tot en met dinsdag 4 oktober 2022 beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State neemt deze beroepen in behandeling en doet hierover uitspraak, ook over de eerdere beroepen op het Tracébesluit 2020.

Minister Mark Harbers heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de procedure voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht.

Informatie

Voor meer informatie over de procedure van het Tracébesluit 2022 kunt u terecht op: www.platformparticipatie.nl/ringutrecht.

Alle documenten staan vanaf dinsdag 23 augustus 2022 op de website Platform Participatie en zijn ook te vinden in de Bibliotheek op deze website. In de Bibliotheek vindt u ook het document Specifieke invoer- en onderzoeksgegevens met meer informatie over de gebruikte gegevens voor de stikstofdepositieberekeningen en het extern salderen.

Daarnaast kunt u van dinsdag 23 augustus tot en met dinsdag 4 oktober 2022 de documenten inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven, 030 - 228 94 11
  • Gemeente Bunnik, Singelpark 1, Odijk, 030 - 659 48 48
  • Gemeente Houten, Onderdoor 25, Houten, 030 - 639 26 11
  • Gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1, Nieuwegein, 14 030
  • Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, Utrecht, 14 030
  • Gemeente Zeist, Het Rond 1, Zeist, 14 030 
  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht, 030 - 258 91 11
  • Rijkswaterstaat, locatie Westraven, Griffioenlaan, Utrecht, 088 - 797 11 11

Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie in verband met de openingstijden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen