Stand van zaken Ring Utrecht

12-05-2022

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 maart 2022 de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over de voortgang van de procedure voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht en het proces met regiopartijen gemeente en provincie Utrecht.

In de brief liet hij weten dat in afwachting van een alternatief van de regio Utrecht, de procedure bij de Raad van State wordt voortgezet. Als de regio hun alternatief gereed heeft gaat de minister met hen in gesprek en zou, als het alternatief aan de gestelde eisen voldoet, het Tracébesluit kunnen worden aangepast.

Daarnaast is de Raad van State op haar verzoek geïnformeerd over de voortgang van het Tracébesluit en is de reactie op SUUNTA-variant 2 meegestuurd, die ook onderdeel uitmaakt van de procedure bij de Raad van State.

Eerdere alternatieven onderzocht

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU), een samenwerkingsverband van bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties in de stad Utrecht, heeft een alternatief voor het ontwerp van de weg laten onderzoeken. De SUUNTA-variant 2 (de KRU diende eerder al variant 1 in) is door hen ingediend als “een alternatief voor de verbreding van de Ring Utrecht die aan alle eisen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid voldoet, zonder dat de bak in Amelisweerd hoeft te worden verbreed.”

Op 30 maart heeft de minister de Raad van State een reactie gestuurd op dit rapport. De conclusie is dat het voorstel in het SUUNTA rapport niet wordt gezien als een haalbare variant. De variant is onvoldoende verkeersveilig naar de maatstaven die voor Nederlandse Rijkswegen worden gehanteerd en past niet binnen het profiel van de bestaande bak en kan daarmee niet worden gerealiseerd zonder verbreding van de bak.

Lees hier de volledige reactie op SUUNTA-variant 2. Een samenvatting van de bevindingen is opgenomen op de laatste pagina van het rapport.

Alternatieve invulling vanuit de regio

Het Tracébesluit voor de Ring Utrecht is in 2020 vastgesteld en daarvoor loopt op dit moment een gerechtelijke procedure bij de Raad van State. Omdat er nu geen kant-en-klaar uitgewerkt alternatief ligt voor uitvoering van het huidige Tracébesluit, wordt de lopende procedure bij de Raad van State niet afgebroken. Parallel aan de procedure bij de Raad van State werkt de regio aan een mogelijk alternatief, waarbij de bak niet wordt verbreed. Lees het complete antwoord in het document met kamervragen over de stand van zaken Ring Utrecht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen