Nieuw tracébesluit voor Ring Utrecht

27-03-2020

Rijkswaterstaat werkt aan een nieuw tracébesluit voor de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. Dit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld, waarna het ter inzage wordt gelegd voor beroep.

Uitstel door stikstof

De werkzaamheden aan de A27/A12 Ring Utrecht stonden gepland voor 2021 tot 2027. Maar op 17 juli 2019 oordeelde de Raad van State dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Dit nadat de Raad van State op 29 mei 2019 besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden om stikstofuitstoot te compenseren.

U leest meer over dit onderwerp in ons themadossier Stikstof

Stikstofruimte

In november 2019 heeft het kabinet besloten om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verlagen en zo op korte termijn stikstofuitstoot te verminderen. De stikstofruimte moet ervoor zorgen dat bouw- en infraprojecten weer door kunnen gaan. De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een voorbeeld van zo’n project.

Planning

Op dit moment wordt een nieuw tracébesluit opgesteld voor de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. Dit tracébesluit wordt naar verwachting in 2020 ondertekend.  Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden precies starten. Bij het publiceren van het nieuwe tracébesluit volgt ook een nieuwe planning

Als het tracébesluit onherroepelijk is, wordt een aannemer geselecteerd. Voordat het tracébesluit ter inzage ligt, vindt u via deze website meer informatie over de beroepsprocedure.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen