Ik zie nu al werkzaamheden. Hoe kan dat?

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Lees hier het nieuwsbericht.

We krijgen geregeld vragen binnen over dit project. De meest relevante en voorkomende vragen verzamelen we hier. Eerder gestelde vragen zijn eenvoudig te doorzoeken met de zoekfunctie direct hieronder. Heeft u zelf een vraag, of wilt u iets aanvullen? Laat het ons weten via de contactpagina.

Het project gaat pas in 2021 van start. Waarom wordt er nu al in de omgeving gewerkt?

Het aanpassen van de A27/A12 Ring Utrecht begint inderdaad pas in 2021 en duurt tot 2027. Toch kunt u ons ook voor die tijd al aan het werk zien. We onderzoeken bijvoorbeeld de bodemopbouw, natuur of archeologie. Ook treffen we voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen. 

Voorbereidende onderzoeken

 • Flora- en faunaonderzoek
  Dit onderzoek bestaat uit meerdere aspecten. Zo wordt er vleermuizenonderzoek gedaan, dassenonderzoek en soortenonderzoek. We brengen beschermde dier- en plantsoorten in beeld en treffen maatregelen waar nodig.
 • Geotechnisch onderzoek
  Door het aanbrengen van sonderingen en boringen brengen we de draagkracht van de grond in beeld. Dit is nodig voor het wegontwerp. 
 • Verhardingenonderzoek
  Dit onderzoek voeren we uit op de bestaande rijkswegen om te bepalen hoe de verharding van de weg is opgebouwd. 
 • Bodemonderzoek
  Dit onderzoek is nodig om vast te stellen wat de samenstelling van de bodem is. Zo weten we straks zeker dat het nieuwe wegdek door de jaren heen op zijn plek blijft liggen.
 • Proefsleuvenonderzoek voor kabels en leidingen
  Door het graven van proefsleuven kunnen we inventariseren waar kabels en leidingen precies liggen en of deze aan de kant moeten.

Planning

Of we binnenkort bij u in de buurt werken, ziet u op de pagina 'Actuele werkzaamheden'.

Hinder

We streven ernaar de werkzaamheden met zo weinig mogelijk hinder uit te voeren. Geotechnisch en het verhardingenonderzoek worden op de weg uitgevoerd. Voor de veiligheid van de weggebruiker en medewerkers worden waar nodig tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.

Twitter

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.