Themadossiers A27/A12 Ring Utrecht

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we hier in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons weten via de contactpagina.

  • In juli 2019 oordeelde de Raad van State dat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht niet in stand kon blijven in verband met stikstof. Maar wat is stikstof nu precies? Lees meer over Stikstof

  • De aanpak van de Ring Utrecht heeft een dubbel doel: zorgen voor een veilige doorstroming én de kwaliteit van de leefomgeving waar mogelijk verbeteren. Wat doen we op het gebied van geluid? Lees meer over Geluid

  • Rijkswaterstaat houdt de luchtkwaliteit langs rijkswegen doorlopend in de gaten. De effecten van dit project op de luchtkwaliteit zijn minimaal. Lees meer over Luchtkwaliteit

  • We proberen aantasting van natuur zo veel mogelijk te voorkomen en verminderen. Lukt dat niet, dan zorgen we voor compensatie. Lees meer over Natuurcompensatie

  • Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bebossing die verdwijnt. Er komt meer bos terug, dan dat er weggaat. Lees meer over Boscompensatie

  • Rijkswaterstaat onderzoekt bij elk project vooraf of er archeologische resten in de grond zitten. Bij de Ring Utrecht zijn onder andere sporen gevonden van de Romeinse Limesweg. Lees meer over Archeologie

  • Van technisch onderzoek tot archeologie: voor de aanpassing van de Ring Utrecht van start kan, moet nog veel gebeuren. Zoals onderzoek naar de omgeving en het verleggen van kabels en leidingen. Lees meer over Voorbereiding en onderzoek

  • De das leeft op verschillende plekken in het noordelijk projectgebied. Zo is begin 2017 een dassenburcht aangetroffen in de bossen in Amelisweerd. Hoe we met dit beschermde dier omgaan, leest u hier. Lees meer over Dassen

  • Hoewel we zorgvuldig te werk gaan, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met omzetverlies, waardedaling van uw woning of bouwschade. In sommige situaties heeft u recht op een tegemoetkoming. Lees meer over Schade en nadeel

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen