Boscompensatie

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we hier in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons weten via de contactpagina.

Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bebossing die verdwijnt. Er komt meer bos terug, dan dat er weggaat.

Rijkswaterstaat voert momenteel voorbereidingen uit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Als deze wegen worden verbreed, verdwijnt ook waardevol bos. Zogeheten 'bos en houtopstanden' compenseren we op verschillende locaties in de omgeving van de Ring Utrecht. Dit doen we zoveel mogelijk binnen het projectgebied.

Waar worden bomen gecompenseerd?

Bij het ontwerp van de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • Het kappen van bomen doen we weloverwogen. We kappen alleen bomen als dat écht nodig is voor de wegverbreding of veiligheid. Kappen uit esthetisch oogpunt doen we niet.
  • We planten zoveel mogelijk bomen na de werkzaamheden weer terug op of direct bij de plek waar ze gekapt zijn.
  • De overige bomen compenseren we zoveel mogelijk langs de snelwegen in het plangebied. Op die manier blijven deze wegen zo goed mogelijk in het landschap passen.

Extra compensatie

Buiten de natuurgebieden van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland kappen we 59,1 ha bebossing. Dit compenseren we ruim: namelijk door het aanplanten van 64,8 ha. Dit betekent dat er bijna 6 ha meer bos wordt herbeplant of gecompenseerd dan er wordt gekapt.

Bekijk het zelf!

Op de interactieve kaart van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht kunt u zelf de situatie voor en na het project bekijken. Hierin is ook de invulling van boscompensatie verwerkt. 

Afbeeldingen

Twitter

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen