Geluid

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we hier in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons weten via de contactpagina.

De aanpak van de Ring Utrecht heeft een dubbel doel: zorgen voor een veilige doorstroming én de kwaliteit van de leefomgeving waar mogelijk verbeteren. Wat doen we op het gebied van geluid?

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor overlast. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van alle rijkswegen daarom in de gaten of het geluid er binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft. 

Minder overlast

Met de aanpak van de Ring Utrecht beperken we de geluidoverlast voor de omgeving zo veel mogelijk. Dit doen we door middel van:

  • stiller asfalt (tweelaags ZOAB)
  • extra, hogere of langere geluidschermen in De Bilt, Utrecht en Houten
  • woningspecifieke maatregelen, zoals gevelisolatie

Bovenwettelijke maatregelen

Aan welke normen we moeten voldoen om geluidoverlast te beperken, is grotendeels wettelijk vastgelegd. Dit hebben we uitgewerkt in het tracébesluit. Maar aanvullend daarop nemen we extra maatregelen: het zogeheten bovenwettelijk maatregelenpakket.

Extra geluidschermen

Zo komen er in Utrecht, De Bilt en Houten extra en/of hogere geluidschermen dan beschreven staat in het tracébesluit. In totaal profiteren ongeveer 3.000 woningen van de bovenwettelijke geluidschermen.

Alle nieuw te bouwen geluidschermen laten we zo goed mogelijk opgaan in het bestaande landschap. En niet alleen voor de omgeving, maar ook vanaf de weg. De schermen krijgen daarom aan beide kanten groene begroeiing, die past bij het landschap. Een uitzondering is de Galecopperbrug. Daar plaatsen we transparante schermen, zodat het uitzicht op de stad Utrecht intact blijft.

Individuele maatregelen

Voor enkele halfvrijstaande en vrijstaande woningen met een geluidbelasting van meer dan 60 dB, is het verlagen van de geluidbelasting met geluidschermen niet-kostenefficiënt. Voor deze woningen is geld beschikbaar voor individuele maatregelen. De eigenaren van de betreffende woningen worden benaderd voor het bespreken van de mogelijkheden.

Bekijk het zelf!

Woont u in de omgeving van de A27/A12 Ring Utrecht? Bekijk dan zelf op de interactieve Geluid Informatie Kaart waar we geluidschermen plaatsen en aanpassen, en welk effect dit voor u heeft. 

Afbeeldingen

Geluid langs rijkswegen

Toegevoegde bestanden

Twitter

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen