Projectplanning A27/A12 Ring Utrecht

Momenteel werken we aan een nieuw tracébesluit. Dit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld, waarna het ter inzage wordt gelegd voor beroep. Wanneer het tracébesluit ter inzage ligt, vindt u via deze website meer informatie over de beroepsprocedure. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden precies zullen starten. Als het tracébesluit onherroepelijk is, wordt een aannemer geselecteerd.

 

Vertraging door stikstof

De werkzaamheden aan de A27/A12 Ring Utrecht stonden gepland voor 2021 tot 2027. Maar op 17 juli 2019 oordeelde de Raad van State dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Dit nadat de Raad van State op 29 mei 2019 besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden om stikstofuitstoot te compenseren. Dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet meer haalbaar is. Bij het publiceren van het tracébesluit volgt ook een nieuwe planning. 

Planning

 

2008

Startnotitie Ring Utrecht

 

2010

Keuze voorkeursalternatief

 

2014

Keuze voorkeursvariant

 

2016

Ontwerptracébesluit ter visie

 

2017

Tracébesluit 2016 ter visie

 

2018

Tracébesluit 2018 ter visie

 

2019

Tracébesluit 2016 en 2018 vernietigd door uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

 

2020 (naar verwachting)

Tracébesluit 2020 ter visie

 

 

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen