Boscompensatie

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we op deze pagina. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw thema? Laat het ons weten via de contactpagina.

Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bos dat verdwijnt. Er komt meer bos terug, dan dat er weggaat.

Rijkswaterstaat voert momenteel voorbereidingen uit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Als deze wegen worden verbreed, verdwijnt ook waardevol bos. Zogeheten 'bos en houtopstanden' compenseren we op verschillende locaties in de omgeving van de Ring Utrecht. Dit doen we zoveel mogelijk binnen het projectgebied.

Om hoeveel bos gaat het?

Buiten de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) kappen we 59 ha bos. Dit compenseren we ruim: namelijk door het aanplanten van 64,7 ha. Dit betekent dat er bijna 6 ha meer bos wordt herbeplant of gecompenseerd dan er wordt gekapt.


Verschil boscompensatie en natuurcompensatie

Naast boscompensatie zorgen we ook voor natuurcompensatie. Dit betekent dat we aangetaste leefgebieden van planten en dieren uit het Natuurnetwerk Nederland compenseren. We doen dit door bestaande leefgebieden te verbeteren of nieuwe natuur in te richten. We compenseren natuur ook weer zo veel mogelijk binnen het Natuurnetwerk Nederland. U leest meer over dit onderwerp op de pagina Natuurcompensatie

Waar worden bomen gecompenseerd?

Bij het ontwerp van de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd:

  • Het kappen van bomen doen we weloverwogen. We kappen alleen bomen als dat écht nodig is voor de wegverbreding of veiligheid. Kappen uit esthetisch oogpunt doen we niet.
  • We planten zo veel mogelijk nieuwe bomen dicht bij de plek waar bomen gekapt zijn.
  • De overige bomen compenseren we zo veel mogelijk in het plangebied, nabij de snelwegen. Op die manier blijven deze wegen zo goed mogelijk in het landschap passen.

Extra compensatie

Buiten de natuurgebieden van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland kappen we 59 ha bebossing. Dit compenseren we ruim: namelijk door het aanplanten van 64,7 ha. Dit betekent dat er bijna 6 ha meer bos wordt herbeplant of gecompenseerd dan er wordt gekapt.

Bekijk het zelf!

Op de digitale projectkaart van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht kunt u zelf de situatie voor en na het project bekijken. Hierin is ook de invulling van boscompensatie verwerkt. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen