Voorbereiding en onderzoek

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we op deze pagina. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw thema? Laat het ons weten via de contactpagina.

Van technisch onderzoek tot archeologie: voor de aanpassing van de Ring Utrecht van start kan, moet nog veel gebeuren. Zoals onderzoek naar de omgeving en het verleggen van kabels en leidingen.

Nieuw tracébesluit

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 17 november 2020 het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Het tracébesluit ligt ter inzage van woensdag 2 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021.

Eerder hebben we onder andere gewerkt aan de verplaatsing van kabels en leidingen, flora- en fauna onderzoek, technische onderzoeken en onderhoud. Wat dat inhoudt, daar leest u hieronder meer over.

Kabels en leidingen

In Nederland ligt circa 2 miljoen kilometer aan kabels aan leidingen. Denk aan gas- en waterleidingen, elektriciteits-, internet- en telefoonkabels. Een groot deel daarvan ligt bij steden en infrastructuur. Voor het aanpassen van de A27 en A12, moeten we een deel hiervan verleggen. We zijn daarom al in 2016 met beheerders om tafel gegaan. In oktober 2018 zijn we gestart met het verleggen van de eerste kabels en leidingen. 

Flora- en fauna onderzoek

De informatie uit deze natuurinventarisatie vormt de basis voor het aanbestedingsdossier. Met de actuele gegevens kunnen we ook tijdig bekijken of er maatregelen nodig zijn om negatieve effecten van het project op bepaalde planten en dieren te voorkomen, of ongedaan te maken.

Technische onderzoeken

We verzamelen gegevens van alle objecten in de omgeving (bijvoorbeeld bruggen en viaducten), grondconstructies en van de bodemkwaliteit. Alle verzamelde gegevens dienen als input voor het aanbestedingsdossier ter voorbereiding op het uitvoeringscontract.

Onderhoudswerkzaamheden

Op diverse locaties langs de A12 en de A27 vinden ook reguliere snoei- en maaiwerkzaamhedenplaats. Voorafgaand voeren we voor sommige locaties een flora en faunascan uit. Zo weten we zeker dat we zorgvuldig omgaan met beschermde planten en dieren.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen