Eerste deel werkzaamheden Laagravenseplas Noord gereed

June 12, 2019

Hallo! Welkom op de projectsite voor de aanpassing van de Ring Utrecht (A27/A12) door Rijkswaterstaat. Hier vindt u het laatste nieuws en kunt u terecht met al uw vragen.

De informatie op deze website is niet meer actueel. De Raad van State oordeelde op 17 juli 2019 dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 13 november 2019 maakte het kabinet bekend maatregelen te nemen om de neerslag van stikstof te verminderen en zo nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Een deel van deze ruimte gaat naar zeven grote infrastructuur (MIRT)-projecten, waaronder de A27/A12 Ring Utrecht.
 
De vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht wordt de komende periode uitgewerkt. Als hier meer over bekend is, wordt ook deze website over de A27/A12 Ring Utrecht bijgewerkt.
 

 

Nieuws

Wilt u in een oogopslag zien welke artikelen over uw omgeving zijn verschenen? Klik dan op de zwarte 'Kaart'-button rechts op deze pagina.

Aannemer Peek Bouw & Infra heeft de afgelopen maanden werkzaamheden uitgevoerd bij de Laagravenseplas Noord, vlakbij de snelweg A12.

Onder andere het fietspad is verlegd en de watergang aan de westzijde van de plas is verbreed. Dit ter voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Daarbij is er nieuw groen geplaatst, waaronder 160 bomen. Na afloop wordt het werkterrein opnieuw ingezaaid. In onderstaande film legt aannemer Hennie Peek uit wat er precies is veranderd.

Een van de aanpassingen die nodig was, is het verbreden van de watergang ten westen van de plas. De sloot ten noorden moet namelijk worden gedempt voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Het verbreden van de watergang compenseert dit. Zo blijft de waterhuishouding ook in de toekomst op peil. U kunt de toekomstige situatie met de huidige situatie via de interactieve kaart A27/A12 Ring Utrecht vergelijken. 

Overige werkzaamheden

Naast de werkzaamheden voor Rijkswaterstaat heeft de aannemer ook enkele andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo is in overleg met omwonenden en in opdracht van de gemeente Houten een grondwal aangebracht bij de Koppeldijk. Deze wal zorgt voor minder geluidoverlast. Ook aan de noordzijde van de plas is een extra grondwal aangebracht om geluidshinder in het gebied te beperken. 

Voor het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een boothelling aangelegd. Met de nieuwe boothelling kan de zogeheten ‘maaiboot’ gemakkelijk het water in gelaten worden. Deze boot snoeit riet en waterplanten die niet vanaf de kant bereikbaar zijn. Tenslotte kan de rugstreeppad vertoeven in nieuwe waterpoelen.

De komende periode is Stedin bij de Laagravenseplas bezig met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn ook onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden. 

Images

Twitter

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.